Get Adobe Flash player

Disclaimer

 

DEXTERS Interieur en/of haar respectievelijke (toe)leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie en/of de software, foto's, video's opgenomen op deze website, voor welke toepassing dan ook.

 

Alle dergelijke informatie en software worden geleverd "zoals deze is" en zonder enige vorm van garantie. DEXTERS Interieur en/of haar respectievelijke (toe)leveranciers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van deze website, een en ander met inachtneming van het toepasselijke recht. Alle rechten voorbehouden.

 

Op alle op deze website afgebeelde merken, logo's en andere informatie die op grond van de Auteurswet 1912 als "werken" beschouwd kunnen worden, berust het auteursrecht van DEXTERS Interieur en/of haar respectievelijke (toe)leveranciers.

 

Niets van de op deze website afgebeelde merken, logo's en andere informatie die op grond van de Auteurswet 1912 als "werken" beschouwd kunnen worden, mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van DEXTERS Interieur en/of haar respectievelijke (toe)leveranciers.